/Said about us
1707, 2017

AF Gruppen innstilt til kontrakt for bygging av E6 Soknedal
Norway: Entry into the Norwegian market gets closer, but Toto just misses the contract, coming second.

AF Gruppen er av Statens vegvesen Region midt innstilt som entreprenør for bygging av ny E6 gjennom Soknedal i Trøndelag http://www.bygg.no/article/1320831

603, 2017

Vegvesenet felt i KOFA for avvisning av norsk-italiensk arbeidsfellesskap
Norway: the KOFA awards Toto the tender RV 77 for which they have submitted the best offer.

Kolbjørn Nilsskog AS fikk medhold i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) om at Statens vegvesen Region nord brøt regelverket da de avviste arbeidsfellesskapet mellom Nilsskog og italienske Toto SpA i konkurransen om Tjernfjelltunnelen [...]

1712, 2016

Porr lavest på bygging av E18 Varoddbrua
Norway: Toto is very close to getting awarded a very complicate bridge.

Porr Norge leverte det laveste tilbudet på vel 542 millioner kroner. Selskapet har blant annet den lokale entreprenøren Repstad Anlegg AS med som underentreprenør. De seks tilbyderne leverte disse tilbudene: Porr Norge Infrastructure [...]

2508, 2016

Polsk-nordnorsk gruppering lavest på Tana bru
Norway: Toto in competition to build a cable stayed-bridge in the North Pole.

Sju tilbydere har meldt seg til å bygge nye Tana bru. Arbeidsfellesskapet mellom den polske stålleverandøren Vistal og HAK Entreprenør AS fra Alta leverte det laveste tilbudet http://www.bygg.no/article/1284813

1107, 2016

Norsk-italiensk arbeidsfellesskap lavest på Tjernfjelltunnelen
Norway: The group, led by Toto, submits the best offer for the Tjernfjellet tunnel.

Et arbeidsfellesskap mellom norske Kolbjørn Nilsskog og italienske Toto har levert det laveste tilbudet på riksvei 77 Tjernfjelltunnelen i Nordland. http://www.bygg.no/article/1281964

1606, 2016

PNC Norge lavest på fv17 Liafjellet-Olvikvatnet
Norway: Toto enters the market.

- Dette spennet viser at det er stor interesse for veiprosjekter i nord. Det er også mange norske entreprenører blant tilbyderne. Dette er et av mange nødvendige rassikringsprosjekter som må gjennomføres for å [...]