W ubiegłym tygodniu otwarto oferty cenowe w przetargu na zaprojektowanie i budowę tunelu łączącego wyspy Uznam i Wolin w Świnoujściu. Łącznie wpłynęły 4 oferty. Najniższą cenę zaoferowało konsorcjum firm Toto S.p.A Costruzioni Generali i ICM S.p.A z Włoch. Wszyscy oferenci zaoferowali czas realizacji skrócony do 48 miesięcy.

http://www.swinoujskie.info/2017/09/12/kim-jest-wloskie-konsorcjum-ktore-zaoferowalo-najnizsza-cene-za-budowe-tunelu-pod-swina/