Seks entreprenører leverte tilbud på å bygge ny veiforbindelse over Åstfjorden. Tre leverte på ny vei forbi Krolstadøra. Kontraktene er til sammen på flere hundre millioner kroner.

http://www.at.no/anlegg/2017-09-05/Bertelsen-Garpestad-lavest-p%C3%A5-to-kontrakter-27902.html