AF Gruppen er av Statens vegvesen Region midt innstilt som entreprenør for bygging av ny E6 gjennom Soknedal i Trøndelag

http://www.bygg.no/article/1320831