Kolbjørn Nilsskog AS fikk medhold i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) om at Statens vegvesen Region nord brøt regelverket da de avviste arbeidsfellesskapet mellom Nilsskog og italienske Toto SpA i konkurransen om Tjernfjelltunnelen på rv. 77 i Nordland.

http://www.bygg.no/article/1306583