Porr Norge leverte det laveste tilbudet på vel 542 millioner kroner. Selskapet har blant annet den lokale entreprenøren Repstad Anlegg AS med som underentreprenør.

De seks tilbyderne leverte disse tilbudene:

  • Porr Norge Infrastructure Kr. 542 340 040
  • Toto Spa Construzioni Kr. 543 347 597
  • Kruse Smith Entreprenør AS Kr. 546 316 999
  • Implenia Norge AS Kr. 554 329 708
  • Skanska Norge AS Kr. 628 943 589
  • Sichuan Road & Bridge Co. Kr. 714 039 902

Prosjektleder Kjell Soltvedt sier at han er tilfreds med antall innleverte tilbud. Nå skal de ansvarlige for prosjektet gå gjennom og finregne på tilbudene for å finne hvem som skal tildeles kontrakten.

http://www.at.no/anlegg/2016-12-17/Porr-lavest-p%C3%A5-bygging-av-E18-Varoddbrua-24552.html