– Dette spennet viser at det er stor interesse for veiprosjekter i nord. Det er også mange norske entreprenører blant tilbyderne. Dette er et av mange nødvendige rassikringsprosjekter som må gjennomføres for å sikre næringsliv og befolkning trygge veier i Nordland fremover, sier fylkesråd for samferdsel Willfred Nordlund (Sp) i Nordland fylkeskommune.

– Statens vegvesen skal gjennomgå alle tilbudene, og de tar sikte på å signere kontrakt med valgt tilbyder i midten av juli. Byggingen starter etter planen i august, sier Nordlund.

Her er tilbudene som kom inn:

– Skanska Norge AS – 370 712 157,95 
– Leonhard Nilsen & Sønner AS – 483 313 073,29 
– NCC – 369 840 790,00 
– PNC Norge AS (tidligere Porr Norge AS) – 339 295 974,84 
– Metrostav AS – 383 835 892,00 
– Aldesa Construcciones SA – 450 040 944,32 
– TOTO-KNAS (arbeidsfellesskap) – 523 790 477,00 
– Hæhre Entreprenør AS – 349 889 898,22 
– AF Gruppen Norge AS – 423 695 626,81

http://www.bygg.no/article/1279451